Πλεονεκτήματα της ψηφιακής εκτύπωσης

  • Χαμηλότερο κόστος για μικρές-μεσαίες ποσότητες.
  • Γρηγορότεροι χρόνοι παραγωγής.
  • Μεταβλητά δεδομένα. Η κάθε εκτύπωση μπορεί να είναι μοναδική.
  • Ευκολία στη διόρθωση/προσθήκη/επανεκτύπωση.
  • Δυνατότητα παραγωγής όποτε ζητηθεί (on demand).